Menu

Handicap

 

Billetter og hjælpere

Din egen billet køber du på www.esbjergrockfestival.dk. Hjælperarmbånd køber du i billetsalget til halv pris, når du ankommer til festivalen. Selvom billetterne skulle være officielt udsolgt, garanterer vi, at du ved ankomst altid kan købe billet til din(e) medhjælper(e).

Hvis du selv har købt en endagsbillet, kan din hjælper ligeledes købe en endagsbillet til samme dag for halv pris. Hvis du selv har købt en partout billet, kan din hjælper ligeledes købe en partout billet til halv pris.

Har du behov for at have to medhjælpere med ind på pladsen af gangen, skal det godkendes af festivalkontoret før festivalen starter.

Du kan kontakte festivalkontoret på info@esbjergrockfestival.dk

 

Offentligt tilskud

Serviceloven giver mulighed for, at du kan få støtte til at få din hjælper med til festival. Efter lovens § 45 ydes der ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, ligesom der efter stk. 5 kan ydes dækning af et beløb svarende til 761 kr. årligt til modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen.

Samme mulighed har borgeren mellem 18 og 65 år, der modtager ledsagelse efter servicelovens § 97, jf. stk. 7. Skulle kommunen give afslag på din ansøgning, kan du dog få din hjælper med ind gratis, mod at du afleverer en kopi af kommunens afslag i Informationen. (Denne vil efterfølgende blive overdraget til Dansk Handicapforbund).

Børn på 14 og 15 år, der ikke har mulighed for at søge om tilskud via serviceloven, kan få én ledsager med ind på festivalpladsen gratis mod fremvisning af sygesikringsbevis.

 

Toiletter 

Der er handicaptoiletter på festivalpladsen.

 

Parkering 

Der vil være et begrænset antal handicap-parkeringspladser tæt på festivalindgangen.

 

Er du i tvivl?

Så kontakt os på info@esbjergrockfestival.dk

sponsors
Copyright 2017 © Esbjerg Rock Festival